ОНЦЛОХ ТӨСӨЛ: ШАНГРИ-ЛА УЛААНБААТАР
2019-11-06

ОНЦЛОХ ТӨСӨЛ: ШАНГРИ-ЛА УЛААНБААТАР

L. Amartuvshin L. Amartuvshin

ШАНГРИ-ЛА УЛААНБААТАР

Зочид буудал, оффисын цамхаг, сервис апартмент, худалдаа, үйлчилгээ, кино театр, бялдаржуулах төв, дэлхийд танигдсан сүлжээ хоолны газрууд бүхий цогцолбор. Нийт хөрөнгө оруулалт - 500 сая ам. доллар

ӨВЛИЙН БЕТОН ЗУУРМАГ

Премиум Конкрит ХХК анх удаа эрс тэс уур амьсгалтай Монгол улсын нөхцөлд өвлийн улиралд 10,000 м3 бетон зуурмагийг олон улсын стандартын шаардлагыг ханган нийлүүлсэн.

24 ЦАГИЙН ТАСРАЛТГҮЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Шангри-Ла Улаанбаатар төслийн шахуу төлөвлөгөөний дагуу бид бетон зуурмаг үйлдвэрлэл, цутгалтын 24 цагийн тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулан цаг хугацаанд нь амжилттай гүйцэтгэн ажилласан.

ӨНДӨР ТАРХАЦТАЙ БЕТОН

Тус төслийн техникийн шаардлагын дагуу Премиум Конкрит ХХК flow concrete буюу өндөр тархацтай бетоныг үйлдвэрлэн нийлүүлсэн болно. Нийт нийлүүлсэн бетон зуурмаг 61,000 м3.

Эх сурвалж: http://www.premiumconcrete.mn/shangrila

Зочид буудал, оффисын цамхаг, сервис апартмент, худалдаа, үйлчилгээ, кино театр, бялдаржуулах төв, дэлхийд танигдсан сүлжээ хоолны газрууд бүхий цогцолбор. Нийт хөрөнгө оруулалт - 500 сая ам. доллар Зочид буудал, оффисын цамхаг, сервис апартмент, худалдаа, үйлчилгээ, кино театр, бялдаржуулах төв, дэлхийд танигдсан сүлжээ хоолны газрууд бүхий цогцолбор. 
Нийт хөрөнгө оруулалт - 500 сая ам. доллар

ӨВЛИЙН БЕТОН ЗУУРМАГ: Премиум Конкрит ХХК анх удаа эрс тэс уур амьсгалтай Монгол улсын нөхцөлд өвлийн улиралд 10,000 м3 бетон зуурмагийг олон улсын стандартын шаардлагыг ханган нийлүүлсэн. ӨВЛИЙН БЕТОН ЗУУРМАГ: Премиум Конкрит ХХК анх удаа эрс тэс уур амьсгалтай Монгол улсын нөхцөлд өвлийн улиралд 10,000 м3 бетон зуурмагийг олон улсын стандартын шаардлагыг ханган нийлүүлсэн.

24 ЦАГИЙН ТАСРАЛТГҮЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: Шангри-Ла Улаанбаатар төслийн шахуу төлөвлөгөөний дагуу бид бетон зуурмаг үйлдвэрлэл, цутгалтын 24 цагийн тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулан цаг хугацаанд нь 24 ЦАГИЙН ТАСРАЛТГҮЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: Шангри-Ла Улаанбаатар төслийн шахуу төлөвлөгөөний дагуу бид бетон зуурмаг үйлдвэрлэл, цутгалтын 24 цагийн тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулан цаг хугацаанд нь

ӨНДӨР ТАРХАЦТАЙ БЕТОН: Тус төслийн техникийн шаардлагын дагуу бид flow concrete буюу өндөр тархацтай бетоныг үйлдвэрлэн нийлүүлсэн болно. Нийт нийлүүлсэн бетон зуурмаг 61,000 м3. ӨНДӨР ТАРХАЦТАЙ БЕТОН: Тус төслийн техникийн шаардлагын дагуу бид flow concrete буюу өндөр тархацтай бетоныг үйлдвэрлэн нийлүүлсэн болно. Нийт нийлүүлсэн бетон зуурмаг 61,000 м3.

Улаанбаатар хотод цогцолж буй Шангри-Ла Улаанбаатар цогцолбор нь 2016 онд ашиглалтанд орно. Улаанбаатар хотод цогцолж буй Шангри-Ла Улаанбаатар цогцолбор нь 2016 онд ашиглалтанд орно.